ඔක්තෝම්බර් 29 වන දින සුබ අස්න – ශු. ලූක් 14: 1 – 6

1 සබත් දිනක උන් වහන්සේ නායක පරිසිවරයෙකුගේ ගෙදරට කෑම පිණිස වැඩිය සේක. හැම දෙන ම උන් වහන්සේ දෙස සො‍්දිසියෙන් බලා සිටියහ. 2 දිය උදර රෝගයෙන් පෙළෙන මිනිසෙක් උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිටියේ ය. 3 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්, ”සබත් දිනයේ දී සුව කිරීම යුතු ද අයුතු දැ”යි විනයධරයන් හා පරිසිවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළ සේක. 4 ඔව්හු නිහඬ ව සිටියහ. උන් වහන්සේ රෝගියා අතින් ගෙන ඔහුට සුවය දී යන්නට හැරිය සේක. 5 පසුව උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරමින්, ”යමෙකුට අයත් කොටළුවෙකුf හෝ ගොනෙකු හෝ සබත් දවසේ දී ළිඳේ වැටුණොත් එවේලේ ම ඌ ගොඩට අදින්නේ නැද්දැ”යි ඇසූ සේක. 6 පිළිතුරක් දෙන්නට ඔව්හු අපොහොසත් වූ හ