ශුද්ධවූ අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබීමේ යාච්ඤාව

අහෝ ශුද්ධවූ අන්තෝනි මුනින්ද්‍රයෙනි, මාගේ හෘදයෙන් මම ඔබට ආචාර කරමි. දහස් වාරයක් ඔබට ආචාර කරමි. ඔබ වනාහි දේව වරප්‍රසාදයෙහි තෝරාගන්නා ලද පාත්‍රයක් වන්නෙහිය. ජේසු ස්වාමි දරුවෝ ඔබ කෙරෙහිය. ඔබ වනාහි ඔබගේ දේව දූත පියා වූ ශුද්ධවූ ෆ්‍රැන්සිස් මුනිදුන්ගේ අති බැහැපත් වූ ප්‍රසංසනීය පුත්‍රයා හෙයින් ආශිර්වාද ලද්දෙහිය.

අහෝ ආශ්චර්යාද්‍භූත ශුද්ධවරයාණෙනි, තමන්ගේ ඕනෑකම්වලදී ඔබට යාච්ඤා කරන්නාවූ සමස්ථයන්ට පිහිටවීමත් ඔවුන් සැනසීමත් ඔබ කිසි කලෙකත් නොකර නොහැරිය බව සිහිපත් කරන්නෙමි. ජීවමාන විශ්වාසයකින් මා ඉල්ලන දේ ලැබේය යන ස්ථිර සිතින් යුතුව, වරප්‍රසාදයෙන් අපමණ පොහොසත් වූ ජේසු බිලිදාණන්ගේ අතිශය ඉෂ්ට මිත්‍රයාණන් වන්නාවූද ඔබගේ සරණය සොයා ආවෙමි.

අහෝ ශුද්ධවූ අන්තෝනි මුනිදුනි, ප්‍රාතිහාර්යය කරන්නාවූ ශුද්ධවන්තයාණෙනි, මටද ඔබගේ ආධාරය අවශ්‍යව තිබේ. මට උවමනා වූ උපකාරය නම්: ( මෙහි උවමනා කරුණු ප්‍රසාදය සදහන් කර එය ජේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න )

එසේ හෙයින් මා විශ්වාසයෙන් ඉල්ලන්නාවූ උපකාර ඉෂ්ඨ කරදී මාගේ දුකෙහි මා සනසනුවස් ආයාචනා කරමි.පිතාගේත් පුත්‍රයාගේත් ස්ප්‍රීතු සාන්තුගෙත් නාමයෙන් මට ආශිර්වාද කළ මැනව. ආමෙන්