ජේසු තුමන්ට ගයන ගී

 

 

maa-balawath-karanaa-samidaanan-thula

adahami-diwya-sathprasadeni

adara-mage-jesuni

maa-rakawanaya-samidaanan-we

aho-lo-paw-nisaa

ma-jesu-mama-kala-paw-walata

wadinu-dew-masiya

maa-piyumak-lesa

e-le-galuwe-maa-nisayi

jesu-swami-daruwane

jesu-dewiyani

lo-dana-galawana-lesa

27 comments for “ජේසු තුමන්ට ගයන ගී

 1. Sureni Silva
  August 30, 2015 at 4:26 pm

  Thank you for sending massages for as thank you very much for your time, Thank god

 2. September 3, 2015 at 2:49 am

  i love this site it was so easy to download from this i love it thank you oh lord jesus christ

 3. Ranga
  September 7, 2015 at 5:50 pm

  I just want to know THE HOLY BIBLE published in the site is Roman Catholic or Christian? Thanks

  • jesus can change
   September 20, 2015 at 7:45 am

   Hi Ranga, The holy bible published in Roman Chatholic. Thank you

 4. October 22, 2015 at 7:14 am

  I LOVE AND BELIEVE JESUS.

 5. October 22, 2015 at 7:18 am

  I LOVE JESUS.

 6. lishan dimantha fernando
  November 5, 2015 at 1:22 pm

  amen goda hodai

 7. November 6, 2015 at 4:25 am

  Lassana arthwath githika

 8. Romesh Aravinda
  November 9, 2015 at 1:42 am

  Mama me chanakanthiya download kala mama ahala frendslata yawanawa thank you jesus

 9. MANUSHA
  December 23, 2015 at 1:28 am

  Lassanai thank you you

 10. December 23, 2015 at 5:02 am

  I Love Jesus

 11. judith
  February 12, 2016 at 3:35 am

  Jesus can change our life.Jesus is save me forever he is strength of my life

 12. March 8, 2016 at 6:17 am

  මම අාසයි ෙම් ගීතිකා තාලයට ගයන්න. සමහර ගී මම දන්ෙන් නෑ. ඒ් නිසා ඒ්වා ගායනය සමග දැම්මානම් අපිට අසා පල්ලිෙය්දී ගයන්න තිබුනා.

  • jesus can change
   April 15, 2016 at 3:42 pm

   Hi Indrani, Me gethika oyata download karanna puluwan. Click karala site eken download kara ganna

 13. Chathum
  March 26, 2016 at 3:43 am

  JESUS LOVEs ME……

 14. Roshan
  April 29, 2016 at 3:37 am

  Can you please put a section for Sinhala and English hymns to be sung at a wedding mass.

 15. June 7, 2016 at 7:30 am

  I love my Jesus…

 16. June 12, 2016 at 12:47 pm

  mata geethikawak thynawa hoya ganna ona. habay eke nama nm hariyatama danne na. ” adare karanna … jesuta.. mohothak ida dee oba inna. jesuta….” onna ohama wachana tikak thmy thynne. plzz danna knk innawanm kiyanna…

 17. June 27, 2016 at 8:36 am

  I love my jesus…
  Plz help us
  Amen!!!!!!!!!!!!!!!!!

 18. Dinuka Dakshena Adikari
  July 2, 2016 at 4:02 pm

  thank you for jesu……
  mage hete tiyena ,,,DUkA matat nodeniwa turan wona

 19. Dinuka Dakshena Adikari
  July 2, 2016 at 4:07 pm

  man attatama bawodeyek
  BOT man epadunu dasita mage hete tiyena wedanawa duka aworudu 18 tisse redi tibuna..BUT ade sita attatama mage duka pahawa yavee..attatama kistiyani agama gena man hariyatama dannena… mam kenatie me agema gena dena ganna.. mata wodawo karanna..

 20. Dkshanthi
  August 17, 2016 at 7:21 pm

  Praise to the Lord…!!!! I love this page.its great work…

 21. Sujin
  October 4, 2016 at 8:33 am

  Thanks a lot.. May god bless you for providing these hymns..

 22. Ignatius Annoson
  November 5, 2016 at 6:54 am

  Praise the LORD, giving us a chance to here these beautiful hymns

 23. THAMALI
  March 29, 2017 at 10:25 am

  Thankyou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *