ජුනි 22 වන දින සුබ අස්න – ශු.මතෙව් 7: 15 – 20

15 ”බොරු දිවැසිවරයන්ගෙන් පරෙස්සම් වන්න. පිටතින් බැටළු වෙස් ගෙන පැමිණියත්, ඔව්හු ඇතුළතින් රෞද්‍ර වෘකයෝ ය. 16 ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලින් ඔවුන් හඳුනාගත හැකි ය. මනුෂ්‍යයෝ කටු ගස්වලින් මිදි වත්, ගොකටුවලින් අත්තික්කා වත් නෙළා ගනිත් ද? 17 හොඳ ගස හොඳ පල දරයි; නරක ගස නරක පල දරයි. 18 හොඳ ගසේ නරක පල වත්, නරක ගසේ හොඳ පල වත් හටගන්නේ නැත. 19 හොඳ පල නොදරන සියලු ගස් කපා ගින්නට දමනු ලැබේ. 20 ”මෙලෙස, ඔවුන්ගේ පලවලින් නුඹලා ඔවුන් හැඳින ගන්නහු ය.”