මාර්තු 20 වන දින සුබ අස්න – ශු. ජොහාන් 7 : 40 – 52

40 මේ වචන ඇසූ කල සෙනඟගෙන් සමහරු, ”මොහු, සැබැවින් ම ඒ දිවැසිවරයාණෝ ය”යි කී හ. 41 අන් සමහරු, ”මේ ක්‍රිස්තුස් ය”යි කී හ. තවත් සමහරු ”ක්‍රිස්තුවරයාණන් වඩින්නේ ගලීලයෙන් ද? 42 ක්‍රිස්තුවරයාණන් දාවිත්ගේ වංශයෙන්, දාවිත් විසූ ගම වන බෙත්ලෙහෙ‍මෙන්, වඩින බව ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ලියා නැද්දැ”යි ඇසූ හ. 43 මෙසේ උන් වහන්සේ නිසා සමූහයා අතර භේදයක් හටගත්තේ ය. 44 ඔවුන් අතරෙන් සමහරෙක් උන් වහන්සේ අල්ලාගන්නට සිතූ හ. එහෙත්, කිසිවෙක් උන් වහන්සේ පිට අත නොතැබූ හ.
45 ඉක්බිති, මුර සේවකයෝ නායක පූජකයන් ද පරිසිවරුන් ද වෙතට පෙරළා පැමිණියහ. ඔව්හු ද, ”නුඹලා ඔහු නොගෙනාවේ මන්දැ”යි ඇසූ හ. 46 ”කවර මිනිසෙක් වත් මෙසේ කතා නොකෙළේ ය”යි මුර සේවකයෝ පිළිතුරු දුන්හ. 47 පරිසිවරු පිළිතුරු දෙමින්, ”නුඹලාත් මුළා වූවාහු ද? 48 ප්‍රධානීන්ගෙන් වත් පරිසිවරුන්ගෙන් වත් කිසිවෙක් ඔහු අදහාගත්තෝ ද? 49 ව්‍යවස්ථාව නොදත් මේ සෙනඟ සාප ලද්දො‍් ය”යි කී හ. 50 ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් වූ, මීට පෙර උන් වහන්සේ වෙත ගිය නිකොදේමුස් කතා කොට, 51 ”පළමුකොට යම් මිනිසකුගෙන් කරුණු නොවිමසා, ඔහු කරන්නේ කුමක් දැ යි තේරුම් නොගෙන, අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඔහු විනිශ්චය කළ හැකි දැ”යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය. 52 ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්, ”ඔබත් ගලීලයෙක් ද? ගලීලයෙන් දිවැසිවරයෙක් එන්නේ ද කියා සොයා බලන්නැ”යි කී හ.